2012. július 9., hétfő

A szentek öröksége - ajándék az Úrtól


"... Ott kiapadhatatlan, kristálytiszta vízforrások fakadnak, és a partjukon hajladozó fák árnyékot vetnek az ösvényekre, amelyen az Úr megváltottai járnak. A széles elterülő síkságok gyönyörű dombokba torkollnak. Isten hegyeinek fenséges ormai magasra emelkednek. A békés rónákon, az élő vizek mellett Isten népe, a sokáig zarándok és vándor nép, otthonra talál." 


  
"...  Majd újabb rétet láttam, amelyet a legkülönfélébb virágok díszítettek, s mikor szedegettem belőlük, így kiáltottam fel: "Hisz ezek nem hervadnak el, sosem hervadnak el!" Azután megint másik rétet láttam, melyet gyönyörű magas, zöld fű borított, s midőn Jézus dicsőítésére hullámzott, az arany és ezüst szín pompájában tündökölt. Majd olyan mezőre léptünk, hol a legkülönfélébb állatok: oroszlán, bárány, leopárd és farkas a legteljesebb egyetértésben éltek egymás mellett. Közöttük járkáltunk és azok békésen követtek bennünket...
   Azután egy erdőbe mentünk. Ez az erdő sem hasonlított a mi sűrű, sötét erdeinkhez; nem, nem; az egészen világos volt s ragyogó színben tündökölt. A fák ágai fel és alá hajladoztak, s így kiáltottunk: "Biztonságban lakozunk a vadonban és alszunk az erőkben. " Átmentünk az erdőkön, mert éppen útban voltunk Sion hegye felé...
   Megpillantottuk a hegyen emelkedő fenséges templomot. ...A templom körüli térséget mindenfajta fák díszítették: fenyők, ciprusok, olajfák, mirtuszok és gránátalmák. A fügefák egészen lehajoltak a megszámlálhatatlan gyümölcs terhétől. Mindez rendkívül pompássá tette a teret..."


2012. július 7., szombat

A hallgatás értéke


A hallgatás értéke

" Uram, állíts szájam elé őrséget, és ajkam kapujához rendelj védelmet."
(Zsolt 140;30)

A hallgatás szelídség,
   amikor nem szólsz, ha bántanak, amikor nem keresed a magad igazát,
   amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged,
a hallgatás szelídség.

A hallgatás irgalom,
    amikor nem feded fel testvéreid hibáit;
    amikor készségesen megbocsátasz anélkül, hogy a történteket felemlegetnéd,
    amikor nem ítélsz, hanem imádkozol,
a hallgatás irgalom.

A hallgatás türelem,
  amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést, 
  amikor nem keresel emberi vigaszt, amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod,
  hogy a "mag" kicsírázzék,
a hallgatás türelem.

A hallgatás alázat,
   amikor nincs versengés,
   amikor belátod, hogy a másik jobb nálad,
   amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek,
   amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért,
   amikor cselekedeteidet félreértik, amikor  másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét,
a hallgatás alázat.

A hallgatás hit, 
   amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni,
   amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess,
   amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged, mert elegendő neked,
   hogy az Úr megért,
a hallgatás hit.

A hallgatás imádat,
  amikor átkarolod a keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd: " Miért?"
a hallgatás imádat.
"Jézus hallgatott." ( Mt. 26:63)

                                                                                              Teréz anya2012. július 4., szerda

Élet mese

"Két magzat beszélget, avagy a hívő és a szkeptikus igazsága... Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy "kis hívő", a másik egy "kis szkeptikus".
A "szkeptikus" azt kérdezi: - Te hiszel a születés utáni életben?
- Hát persze - mondja a "kis hívő". - Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami ott kint vár bennünket
-Hülyeség - mondja a "szkeptikus". - Ez nem igaz. Hogyan nézhet ki a kinti, külső élet?
 - Pillanatnyilag még nem tudom - mondja a kis "hivő"- de biztos sokkal világosabb, mint itt bent Lehet, hogy a szánkkal fogunk enni és a lábunkkal fogunk menni
 - Nonszensz, lehetetlen - mondja a "szkeptikus". - Megyünk a lábunkkal és eszünk a szánkkal ? Micsoda hülyeség Ez egy fura ötlet, hogyan is működhetne. Itt van a köldökzsinór, ami biztosítja a táplálékot. Nem lehetséges élet a szülés után, hiszen ez a zsinór már így is túl rövid
- Hát persze, hogy működni fog, csak minden egy kicsit másként fog kinézni - mindja a kis "hívő".
 - Sosem fog működni - véli a kis "szkeptikus". - Még soha senki nem tért vissza a születés után Születés után vége az egésznek Az élet nem más, mint egy nagy sötét tortúra.
 - Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés utáni élet - mondja a kis "hívő" -, de azt tudom, hogy találkozni fogun fogunk az édesanyánkkal, és ő nagyon vigyáz majd ránk
 - Anya ? Te hiszel az anyában? Hol van? - kérdi a kis "szkeptikus".
 - Itt van körülöttünk, mi benne vagyunk, és általa létezünk, nélküle nem is léteznénk - válaszolja a kis "hívő".
- Mire a kis "szkeptikus": - Soha nem láttam még semmilyen anyát Nincs is ilyen.
A kis "hívő" elgondolkozik egy pillanatra. - Néha amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogyan énekel, vagy érezheted, amikor megsimogatja világunkat - Majd halkan hozzáteszi: - Mindenesetre én hiszem, hogy az igazi életünk a születés után kezdődik."

                                                                                        forrás: lovaseva.blog.hu

"Keressék az Urat, ha ugyan kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikünktől sem: Mert Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. "  
                                    /Apostolok cselekedetei 17:27-28/
 
Eredeti háttér | Orion köd | Világító torony | V.torony 2 | V.torony 3 | V.torony 4